Kvinnor i butik, kvinnor på fabrik

60 kr

Handelsanställda och industriarbetare berättar, forskare kommenterar. Del 5 i Liv i Sveriges bokserie Kvinnors arbetsliv.