Lust, list och envishet

kr

Den sista antologin i serien om kvinnors olika arbetsliv sammanför elva kvinnor som med växlande framgång startat egna företag inom design, data, healing, hästavel, sjukvård, musik m.m. Två forskare kommenterar deras högst personliga berättelser. Del 6 i Liv i Sveriges bokserie Kvinnors arbetsliv.