Sitta mitt i snön

kr

Uppväxten i en bohemisk Saltsjöbadsfamilj med fria uppfostringsideal skildras av en blivande bildkonstnär med tonvikten lagd på den otrygghet som ”friheten” grundlade.