Vägen genom Haldón

kr

En bildkonstnärs säreget intensiva skildring av sin barndomspsykos, som starkast förbinds med moderns ”dubbelspråk”.