Världen och himmelriket

75 kr

Livsvandring på flera plan. Författaren jagar på sin fritid den ideala bilden till fotoklubben samtidigt som han reflekterar över tingens ordning och de stora sammanhangen.