Jag är same

150 kr

I denna antologi berättar femton samer i Västerbotten om sina liv, hur det är att leva som same idag. Vi får möta kvinnor och män, unga och gamla, samer i och utanför renskötseln, akademiker och icke akademiker, stadsbor och landsbygdsbor från många delar av Västerbotten. Boken innehåller ett kapitel om samernas historia över 400 år fram till idag.