Mina första nittio år

100 kr

Författaren har livet igenom varit en resande man, och i striktaste mening är det inte ett helt liv i Sverige som skildras. Men det tar avstamp i Sverige och återkommer till Sverige, och det är ett svenskt öde läsaren får ta del av.