Styrelsens svar på motionen

Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige, från Gunilla Lysell, Nyköping Styrelsens svar till årsmötet: Motionären vill begränsa vårt uppdrag, särskilt vad gäller tidningens målgrupp, att koncentreras till medlemmar. För oss är tanken främmande. Liv i...

Motion till årsmötet

Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige Medlemmar från Folkrörelsernas Sverige tappar mark. Kommersiella företag har erövrat ”medlemskap” och gjort det till ett falskt, oerhört lönsamt koncept att tjäna pengar på. Förändringar sker ofta...