Balansräkning 2021

Föreningen Liv i SverigeOrg.nr 802010-5139Balansräkning 2021Tillgångar2020-12-312021-12-31Plusgiro66 87429 226Bank172 067233 230Summa kassa och bank238 941262 456Kortfristiga fordringar Pågående arbeten06360Förutbetalda portokostn00Summa kortfristiga fordr06...

Styrelsens svar på motionen

Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige, från Gunilla Lysell, Nyköping Styrelsens svar till årsmötet: Motionären vill begränsa vårt uppdrag, särskilt vad gäller tidningens målgrupp, att koncentreras till medlemmar. För oss är tanken främmande. Liv i...

Motion till årsmötet

Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige Medlemmar från Folkrörelsernas Sverige tappar mark. Kommersiella företag har erövrat ”medlemskap” och gjort det till ett falskt, oerhört lönsamt koncept att tjäna pengar på. Förändringar sker ofta...