Verksamhetsplan för 2023

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2023 Under år 2023 ska vi fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare: Läsa manus och anordna berättarkaféer. Publicera 4 nr av vår medlemstidning. Delta i bokreleaser av titlar i vår bokserie. Utse nästa års...

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll från Liv i Sveriges digitala årsmöte 20 mars 2021 kl 13 Deltagande medlemmar: Ingrid Sjökvist, Pelle Olsson, Märtha Lilja, Holger Nilén, Christian Richette, Gunilla Larsson, Stefan Estby, Kenneth Abrahamsson, Annelie Johansson, Christina Kjellberg,  Jan...

Valberedningens förslag 2022

Ordförande – ettårsmandat, omval Ingrid Sjökvist Ledamöter – omval tvåårsmandat Märtha Lilja, Holger Nilén och Pelle Olsson Ledamot/kassör – omval ettårsmandat Gunilla Larsson Ledamöter – valda på tvåårsmandat till 2023 Stefan Estby och Christian Richette Ledamot –...

Verksamhetsplan för 2022

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2022 Under år 2022 ska vi: Fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare: Läsa manus och anordna berättarkaféer. Komma ut med medlemstidningen. Delta i bokreleaser av titlar i vår bokserie. Utse nästa års...

Verksamhetsberättelse 2021

                                                                                                                Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2021 Styrelsen bestod under 2021 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig...

Resultaträkning 2021

Föreningen Liv i SverigeOrg.nr 802010-5139Resultaträkning 20212020-01-012021-01-01Intäkter2020-12-312021-12-31Anslag Kulturrådet69 30075 000Anslag ABF21000Anslag övriga104 07034 513Medlemsavgifter119 499121 756Gåvor8 3054 095Bokförsäljning9 52213 112Övriga intäkter21...