Verksamhetsplan för år 2021

Under år 2021 ska vi: Fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare: Läsa manus och anordna berättarkaféer. Komma ut med medlemstidningen. Delta i bokreleaser. Utse nästa års Trampcykelvinnare. Vara med i arbetsgruppen för Göran Palm-rummet på Jakobsbergs...

Verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen bestod under 2020 av Stefan Esbty, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör). 79 nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna under året och vid årsskfitet var vi...

Årsmöte 2020

Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 14 mars 2020 Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm Närvarande:  19 varav 16 medlemmar, samt 2 hörseltolkar: Ingrid Sjökvist, Ingvar Persson, Christian Richette, Stefan Estby, Holger Nilén, Märtha...

Verksamhetsplan

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2020  Under innevarande år ska vi: * Ta emot minst lika många manus som under 2019 för lektörsläsning. Vi vet att minst två nya Liv i Sverigeböcker kommer ut och vi är säkra på att kunna godkänna fler för publicering. *...

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019.txtLadda ner LiV i SVERiGE                                   ...